kop3gjuli21
 
DeZandmerenLogo

Onderhoudscommissie

Planning leden onderhoud WSV De Zandmeren

 

Contact - E-mail: 

duohredno.[antispam].@wsvdezandmeren.nl

op zaterdagen: bel diegene die begeleiding heeft (zie planning)

 

 

Inleiding

Om de kosten van het lidmaatschap voor onze vereniging laag te houden, is het noodzakelijk dat we zelf onze haven en clubhuis onderhouden. Hiervoor hebben we vele handen nodig. We hebben daarom in het Huishoudelijk reglement opgenomen dat ieder verenigingslid minimaal 10 uur per kalenderjaar werkzaamheden verricht voor de vereniging (mag natuurlijk altijd meer). De werkzaterdagen zijn gezellige dagen, die het verenigingsgevoel versterken. Ze zijn daarom voor nieuwe leden bij uitstek geschikt om de vereniging beter te leren kennen. Deze 10 uur betekenen dat leden, die niet actief zijn (geweest) in commissies, jaarlijks minimaal 2 zaterdagen komen helpen bij onze vereniging. Ivm de steigerbouw hebben een aantal leden aangegeven door-de-week ook mee te willen helpen.

Daarnaast is het van belang om kluskleding aan te doen/mee te nemen. Bent u in het bezit van veiligheidsschoenen, neem deze ook mee, die zijn verplicht in de werkplaats waar aan de steigers wordt gewerkt.

 

Uitzonderingen

Kunt u absoluut niet aan onderhoudswerkzaamheden deelnemen (bijvoorbeeld door fysieke beperkingen) geef dat dan zo snel mogelijk na het ontvangen van het onderhoudsschema door aan het bestuur. Dit kan per brief of per e-mail. Stuur hiervan een kopie naar de Onderhoudscommissie.

Laat dan gelijk weten wat u wél kan betekenen in de ondersteuning van de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan de cateringclub op de werkzaterdagen.

 

Planning

De onderhoudswerkzaamheden worden altijd op zaterdag uitgevoerd, meestal in de periode van half oktober t/m half mei. Elke zaterdag worden er weer andere leden ingepland om te komen klussen. De Onderhoudscommissie maakt hiervoor jaarlijks een planning. Deze planning wordt per e-mail aan alle leden verstuurd en is tevens te bekijken op de website.

 

Indeling werkzaterdag

De onderhoudsdagen zijn op zaterdagen en starten om 9 uur,

- 08:45/09:00 koffie/thee
- 09:00/11:00 klussen
- 11:00/11:20 koffie/thee pauze
- 11:20/12:45 klussen
- 12:45/13:15 lunchtijd, koffie/thee, soep en/of snack wordt verzorgd door de vereniging,
zelf brood meenemen.
- 13:15/15:15 klussen
- 15:15/15:30 opruimen
- na 15:30, kan de dag afgesloten worden met een drankje.


Zorg dat je om 8:45 aanwezig bent. De koffie/thee staat dan klaar.

 

Registratie

Om misverstanden over uw aanwezigheid te voorkomen ben je zelfverantwoordelijk voor het aftekenen van de presentielijst. Deze lijst is in het bezit van de aanwezige begeleider en kan tijdens de koffiepauze geparafeerd worden.

Verhinderd?

Het is belangrijk dat iedereen op de geplande datum aanwezig is en niet een week eerder of later komen. Hierdoor ontstaat er al snel een organisatorisch probleem (oa doorlooptijden) mbt sommige geplande werkzaamheden. Het is dus van groot belang om niet zomaar op eigen initiatief, zonder overleg, je werkdagen te wijzigen omdat we oa tav de corona maatregelen/-richtlijnen een gelimiteerd aantal leden per onderhoudszaterdag plannen.

Als je verhinderd bent, ben je verplicht om zelf te zorgen voor vervanging. Dit kan bijvoorbeeld door een zaterdag te ruilen met een van de andere leden. Geef de wijzingen door aan de Onderhoudscommissie en doe dit minimaal 1 week van tevoren.

Zaterdags altijd verhinderd?

Als u nooit op zaterdag kunt komen en hiervoor is nog geen alternatieve activiteit georganiseerd, spreek dan iets af met het bestuur.

Ziekmelding

Mocht je onverhoopt op de geplande dag ziek zijn, meld dit dat dan tijdig bij de Onderhoudscommissie. In ieder geval vóór zaterdag 9.00 uur.

Contact op zaterdagen:

bel met de zaterdagbegeleiding (zie planning)

Neem binnen 2 weken contact op met de Onderhoudscommissie voor het plannen van een nieuwe datum. Wij vertrouwen erop dat je binnen 2 weken een nieuwe afspraak plant met de Onderhoudscommissie om je werkdag in te halen.

Sancties

De Onderhoudscommissie informeert het bestuur meteen over leden die zonder bericht niet verschijnen op de geplande data. Het bestuur kan dan besluiten tot het

  1. opleggen van een boete van €250 bij het niet voldoen van de werkplicht,

  2. schorsen van het betreffende lid,

  3. beëindigen van het lidmaatschap van het betreffende lid.

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Contact gegevens

wsv  De Zandmeren

Zandstraat 15 5331 PG Kerkdriel

 Havenmeester  06 50210098

Voorzitter : Frank Hagemans

Tel 06-54272534

voorzitter@wsvdezandmeren.nl

Secretaris : Mark Busman

Tel 06 22208114

siraterces.[antispam].@wsvdezandmeren.nl

Jachthaven

waterkrt

Route over de weg

Volg de borden :

De Zandmeren

Bezoekers Parkeren

op het grote parkeerterrein

aan de Zandstraat.

Leden Parkeren.

Op ons afgesloten

parkeerterrein.