20230214-kop
 
DeZandmerenLogo

Overzicht van de kosten.

De kosten van het lidmaatschap zijn afhankelijk van een aantal componenten die we hieronder kort omschrijven en waarvoor we verwijzen naar een tarieven overzicht, waarin u voor uw specifieke situatie een totaal beeld heeft van de kosten. De kosten betreffen steeds het kalenderjaar van 1 januari tot 31 december.

Wat kost het lidmaatschap?

Als (aspirant) lid betaalt u contributie voor WSV De Zandmeren. Hierbij is het lidmaatschap van het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) niet inbegrepen.

Wat kost een ligplaats

Wilt u uw boot of boten in onze jachthaven leggen, dan betaalt u behalve contributie ook liggeld. De hoogte van het liggeld is afhankelijk van de grootte van uw boot en wordt berekend per m².

Toeristenbelasting

Als u geen inwoner bent van de gemeente Maasdriel betaalt u als huurder van een ligplaats per jaar toeristenbelasting.

Entreeprijs

Indien u als aspirant-lid toetreedt tot onze vereniging betaalt u eenmalig entreegeld.

Sleutelborg

Om uw en onze bezittingen te beschermen tegen diefstal en vernieling hebben wij een hekwerk aangebracht rondom ons verenigings- en parkeerterrein. U hebt een sleutel nodig om deze te openen. Voor deze sleutel betaalt u eenmalig een borgsom. Dit bedrag krijgt u weer terug bij inlevering van de sleutel. De sleutel kunt u aanvragen bij de penningmeester.

Stallen

Indien u bij ons een ligplaats heeft, kunt u uw trailerbare boot van oktober tot april op onze afgesloten parkeerplaats stallen. Overleg dit vooraf met onze havencommissaris.  In de reglementen vindt u daarvoor de voorwaarden beschreven.

Betalingswijze

Wij versturen de facturen elk jaar in januari.

Gebruik walstroom

Elke ligplaats houder heeft in principe een walstroomaansluiting ter beschikking. De kosten van het elektraverbruik worden jaarlijks gefactureerd op basis van verbruik, gemeten door de voor uw bestemde verbruiksmeter.

Werkplicht.

Elk (aspirant) lid verplicht zich om per kalenderjaar minimaal 10 uur werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de vereniging, dit zonder enige vergoeding.

Tarievenoverzicht 2024

Voor elk lid:

·        Contributie WSV De Zandmeren €120,00

·        Bijdrage administratiekosten en bar (gratis koffie) € 10,00

·        Bijdrage tuininrichting € 20,00

·        Contributie Verbond Ned Motorbootsport € 2,25.

·        Liggeld boten sportief (w.o. zeilboten)  €17,60 /m²  (BTW-vrijgesteld)

·        Liggeld boten recreatie (w.o.  motorboten) € 17,60 /m² excl.BTW

en voorts:

·        Entreegeld eenmalig €150,00.

·        Toeristenbelasting 2024 € 52,14 per ligplaats voor leden die buiten de gemeente Maasdriel woonachtig zijn.

·        Elektraverbruik, i.v.m. grote prijsfluctuaties op nacalculatiebasis (gem. kWh-prijs van het jaar).

·        Donateur €150,00.

·        Borg voor niet verrichten zelfwerkzaamheid € 250,-.

Tarieven worden jaarlijks aangepast met de consumentenprijs-index. Aan typefouten in de tarieven kan de vereniging niet gehouden worden. Na acceptatie als aspirant-lid worden de definitieve kosten volgens de dan geldende tarieven berekend.

 

 

Contact gegevens

Voorzitter : Frank Hagemans

Tel 06-54272534

voorzitter@wsvdezandmeren.nl

Secretaris : Mark Busman

Tel 06 22208114

siraterces.[antispam].@wsvdezandmeren.nl

Bank : NL 24 RABO 0153 4024 07 tnv. WSV de Zandmeren.

Jachthaven

waterkrt

wsv  De Zandmeren

Zandstraat 15 5331 PG Kerkdriel

 Havenmeester  06 50210098

Route over de weg

Volg de borden :

De Zandmeren

Bezoekers Parkeren

op het grote parkeerterrein

aan de Zandstraat.

Leden Parkeren.

Op ons afgesloten

parkeerterrein.