20230214-kop
 
DeZandmerenLogo

Ligplaatsen

We hebben in onze haven 145 vaste ligboxen van verschillende grootte tot maximale lengte van 14 meter.

Of u bij aanmelding snel een ligplaats zult krijgen is afhankelijk van de grootte én breedte van uw schip en de daarvoor beschikbare plaatsen.

Let op !

Aanvragen voor boten > 14m kunnen niet in behandeling genomen worden.

Open speedboten worden niet toegelaten.

De stappen van aanmelding t/m het lidmaatschap.

Wij hanteren een vaste procedure van kandidaat- via aspirant- tot regulier lidmaatschap en/of donateur. Dit om te voorkomen dat booteigenaren alleen vanwege een goedkope ligplaats lid worden van onze vereniging in plaats van vanwege het verenigingsleven en de daarbij behorende rechten en plichten.

Nadat u het aanmeldingsformulier op de website hebt ingevuld en verstuurd, ontvangt u een automatisch gegenereerd bericht waarin u wordt gevraagd uw motivatie en foto’s van uw boot op te sturen naar onze secretaris.

De aanmeldprocedure, volgens onderstaande stappen, kan pas worden gestart als  deze informatie binnen is en de secretaris deze heeft doorgestuurd naar de introductiecommissie.

  1. De introductiecommissie nodigt u uit voor een persoonlijk gesprek.
  2. De introductiecommissie maakt een gespreksverslag en stuurt dat met haar advies naar het bestuur.
  3. Het bestuur beslist of u wel of niet wordt toegelaten als aspirant-lid en/of donateur en informeert u daarover. In de regel volgt het bestuur hierbij het advies op van de introductiecommissie.
  4. Bij toelating ontvangt u van onze secretaris informatie en evt. de ligplaats overeenkomst als deze beschikbaar is. Van de penningmeester ontvangt u de rekening voor uw lidmaatschap, entreegeld en borg zelfwerkzaamheid en eventueel het liggeld.
  5. De havencommissaris wijst u, indien beschikbaar, een ligplaats aan.
  6. Vanaf het moment dat u toegelaten bent als aspirantlid volgt er een periode van maximaal 2 jaar, waarin u kunt laten zien dat u een actief lid bent van onze vereniging.
  7. Als u in het eerste jaar heeft laten zien dat u een actief aspirant-lid bent, dan adviseert de introductiecommissie het bestuur om u in de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV) tot regulier lid te benoemen.
  8. Indien u in het eerste jaar onvoldoende heeft laten zien dat u actief lid bent van onze vereniging, zal de introductiecommissie u uitnodigen voor een tweede gesprek. In overleg met u verlengen we dan het aspirant-lidmaatschap met nog een jaar of we beëindigen het lidmaatschap.
  9. Na dat tweede jaar volg weer een advies van de introductiecommissie aan het bestuur. U kunt dan alsnog worden voordragen tot lid.

 

Contact gegevens

Voorzitter : Frank Hagemans

Tel 06-54272534

voorzitter@wsvdezandmeren.nl

Secretaris : Mark Busman

Tel 06 22208114

siraterces.[antispam].@wsvdezandmeren.nl

Bank : NL 24 RABO 0153 4024 07 tnv. WSV de Zandmeren.

Jachthaven

waterkrt

wsv  De Zandmeren

Zandstraat 15 5331 PG Kerkdriel

 Havenmeester  06 50210098

Route over de weg

Volg de borden :

De Zandmeren

Bezoekers Parkeren

op het grote parkeerterrein

aan de Zandstraat.

Leden Parkeren.

Op ons afgesloten

parkeerterrein.