20230214-kop
 
DeZandmerenLogo
Opzeggen lidmaatschap
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Het kan zijn dat u, om wat voor een reden dan ook, uw idmaatschap van onze vereniging wil opzeggen.
Hoe?

U kunt uw lidmaatschap per e-mail opzeggen (siraterces.[antispam].@wsvdezandmeren.nl). Over de wijze waarop u het lidmaatschap kunt opzeggen en de voorwaarden waarop vindt u terug in onze reglementen. Graag horen wij van u waarom u hebt besloten het lidmaatschap te beëindigen.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen kan het hele jaar door, waarbij we een opzegtermijn hanteren van 4 weken. Als daar een zwaarwegende reden voor is kan het lidmaatschap echter ook per onmiddellijk worden beëindigd.  

Teruggave van contributie?  

Wanneer u in de loop van het kalenderjaar opzegt, kunnen we u de contributie over de resterende maanden helaas niet teruggeven.

Opzeggen ligplaats

Voor het opzeggen van de huur van een ligbox hanteren we een opzegtermijn van 2 maanden. Verder gelden hiervoor dezelfde regels als voor het opzeggen van het lidmaatschap.

Opzegging door de vereniging

Wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, kan het gebeuren dat de vereniging het lidmaatschap en/of de ligplaatsovereenkomst van deze persoon opzegt. Meer informatie hierover vindt u in de Statuten, Huishoudelijk reglement en Havenreglement.

 

 

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Contact gegevens

Voorzitter : Frank Hagemans

Tel 06-54272534

voorzitter@wsvdezandmeren.nl

Secretaris : Mark Busman

Tel 06 22208114

siraterces.[antispam].@wsvdezandmeren.nl

Bank : NL 24 RABO 0153 4024 07 tnv. WSV de Zandmeren.

Jachthaven

waterkrt

wsv  De Zandmeren

Zandstraat 15 5331 PG Kerkdriel

 Havenmeester  06 50210098

Route over de weg

Volg de borden :

De Zandmeren

Bezoekers Parkeren

op het grote parkeerterrein

aan de Zandstraat.

Leden Parkeren.

Op ons afgesloten

parkeerterrein.