kop3gjuli21
 
DeZandmerenLogo


Onderhoudscommissie

Werkplanning onderhoud wsv de zandmeren


Contact:

Inleiding


Om de kosten van het lidmaatschap voor onze vereniging laag te houden, is het noodzakelijk dat we zelf onze haven en clubhuis onderhouden. Hiervoor hebben we vele handen nodig.
We hebben daarom in het Huishoudelijk reglement opgenomen dat ieder verenigingslid minimaal 10 uur per kalenderjaar werkzaamheden verricht voor de vereniging (mag natuurlijk altijd meer). De werkzaterdagen zijn gezellige dagen, die het verenigingsgevoel versterken.
Ze zijn daarom voor nieuwe leden bij uitstek geschikt om de vereniging beter te leren kennen. Deze 10 uur betekenen dat leden, die niet actief zijn (geweest) in commissies, jaarlijks minimaal 2 zaterdagen komen helpen bij onze vereniging. Ivm de steigerbouw hebben een aantal leden aangegeven door-de-week ook mee te willen helpen.

We hebben op dit moment als samenleving nog steeds te maken met allerlei Corona maatregelen, dus ook in en rondom de haven. Om de werkzaamheden op de haven en in het clubhuis toch doorgang te laten vinden zijn er de nodige extra voorzorgsmaatregelen :

 • Bij klachten  blijf thuis tot je beter bent, meld je af (en als het kan, regel vervanging)
 • tav de indeling van het clubhuis, (zie bijlage/plattegrond)
 • de vereniging kan wel zorgen voor koffie en/of thee en evt soep of snack, ivm de richtlijnen kunnen wij niet voor (belegde)broodjes zorgen, gelieve zelf brood mee te nemen.
 • max in groepjes van 4 personen samenwerken,
 • mondkapjes zijn aanwezig voor momenten dat de 1,5 m afstand moeilijk is te organiseren
 • en desinfectiemateriaal voor je handen voor toegang van het clubhuis
 • clubhuis is alleen geopend voor diegene die gepland staan voor werkzaamheden
 • zoveel als mogelijk ventileren (ramen open/kantelen, plafond ventilatie aanzetten)
 • het is mogelijk om met max 9 personen op 1,5m afstand in het clubhuis te zijn (voorstel zie platte grond), maar wij kunnen ons voorstellen dat je in groepjes van max 4 personen pauzeert. Gelieve dit samen af te spreken bij de start van de werkdag.
 • Daarnaast is het van belang om kluskleding aan te doen/mee te nemen. Bent u in het bezit van veiligheidsschoenen, neem deze ook mee, die zijn verplicht in de werkplaats waar aan de steigers wordt gewerkt.


Uitzonderingen


Kunt u absoluut niet aan onderhoudswerkzaamheden deelnemen (bijvoorbeeld door fysieke beperkingen) geef dat dan zo snel mogelijk na het ontvangen van het onderhoudsschema door aan het bestuur. Dit kan per brief of per e-mail. Stuur hiervan een kopie naar de Onderhoudscommissie.

Laat dan gelijk weten wat u wél kan betekenen in de ondersteuning van de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan de cateringclub op de werkzaterdagen.

Planning

De onderhoudswerkzaamheden worden altijd op zaterdag uitgevoerd, meestal in de periode van half oktober t/m half mei. Elke zaterdag worden er weer andere leden ingepland om te komen klussen. De Onderhoudscommissie maakt hiervoor jaarlijks een planning. Deze planning wordt per e-mail aan alle leden verstuurd en is tevens te bekijken op de website.

Indeling werkzaterdag


De onderhoudsdagen zijn op zaterdagen en starten om 9 uur :

 • 08:45/09:00 koffie/thee
 • 11:00/11:20 koffie/thee pauze
 • 12:45/13:15 lunch, koffie/thee, soep en/of snack wordt verzorgd door de vereniging, zelf
  brood meenemen
 • 15:15/15:30 opruimen
 • na 15:30, kan de dag afgesloten worden met een drankje.

Zorg dat je om 8:45 aanwezig bent. De koffie/thee staat dan klaar.


Registratie


Om misverstanden over uw aanwezigheid te voorkomen bent u zelf verantwoordelijk voor het tekenen van de presentielijst. Deze lijst is in het bezit van één van de aanwezige commissieleden en kan tijdens de koffiepauze geparafeerd worden.


Verhinderd?


Het is belangrijk dat iedereen op de geplande datum aanwezig is en niet een week eerder of later komen. Hierdoor ontstaat er al snel een organisatorisch probleem (oa doorlooptijden) mbt sommige geplande werkzaamheden. Het is dus van groot belang om niet zomaar op eigen initiatief, zonder overleg, je werkdagen te wijzigen omdat we oa tav de corona maatregelen/-richtlijnen een gelimiteerd aantal leden per onderhoudszaterdag plannen.
Als u verhinderd bent, bent u verplicht om zelf te zorgen voor vervanging. Dit kan bijvoorbeeld door een zaterdag te ruilen met een ander lid. Informeer dan wel de Onderhoudscommissie en doe dit minimaal 1 week van tevoren.


Zaterdags altijd verhinderd?


Als u nooit op zaterdag kunt komen en hiervoor is nog geen alternatieve activiteit georganiseerd, spreek dan iets af met het bestuur.


Ziekmelding


Mocht u onverhoopt op de geplande dag ziek zijn, meld dit dat dan tijdig bij de
Onderhoudscommissie. In ieder geval vóór zaterdag 9.00 uur.
Contact op zaterdagen:

 • clubhuis 0418 – 633114 of
 • bel met de zaterdagbegeleiding (zie planning)

 

Neem binnen 2 weken contact op met de Onderhoudscommissie voor het plannen van een nieuwe datum. Wij vertrouwen erop dat je binnen 2 weken een nieuwe afspraak plant met de Onderhoudscommissie om je werkdag in te halen.


Sancties

De Onderhoudscommissie informeert het bestuur meteen over leden die zonder bericht niet verschijnen op de geplande data. Het bestuur kan dan besluiten tot het
1. opleggen van een boete van €250 bij het niet voldoen van de werkplicht,
2. schorsen van het betreffende lid,
3. beëindigen van het lidmaatschap van het betreffende lid.

 

Bijlage : Plattegrond clubhuis.

werkkantineindeling

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Contact gegevens

wsv  De Zandmeren

Zandstraat 15 5331 PG Kerkdriel

 Havenmeester  06 50210098

Voorzitter : Frank Hagemans

Tel 06-54272534

voorzitter@wsvdezandmeren.nl

Secretaris : Mark Busman

Tel 06 22208114

siraterces.[antispam].@wsvdezandmeren.nl

Jachthaven

waterkrt

Route over de weg

Volg de borden :

De Zandmeren

Bezoekers Parkeren

op het grote parkeerterrein

aan de Zandstraat.

Leden Parkeren.

Op ons afgesloten

parkeerterrein.