20230214-kop
 
DeZandmerenLogo

 

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

WSV de Zandmeren verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op WSV de Zandmeren. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen de WSV de Zandmeren? Wat verandert er? Wat moet je doen?

Privacy statementen privacybeleid

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door WSV de Zandmeren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt WSV de Zandmeren persoonsgegevens?

WSV de Zandmeren verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden van WSV de Zandmeren
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij WSV de Zandmeren of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van WSV de Zandmeren verwerken persoonsgegevens in E Captain, de administratieve applicatie van WSV de Zandmeren en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het lidmaatschap bij het KNWV. De organisatiewaarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens. Zelf kun je dit ook, nadat je bent geregistreerdbinnen E Captain.

Waarvoor verwerkt WSV de Zandmerenpersoonsgegevens?

Als u lid wilt worden van WSV de Zandmerenof een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid. Als u eenmaal lid of relatie van WSV de Zandmeren bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uwn aam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributieen liggelden, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt WSV de Zandmerenook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

WSV de Zandmeren verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat WSV de Zandmerenmet mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens. Door in te loggen in Mijn E captain met je Mijn E captain kun je alle gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap of relatie met WSV de Zandmeren, terug vinden en bewerken.

Daarnaast kan het bestuur van WSV de Zandmeren, uw gegevens in zien en wijzigen. Binnen het besloten gedeelte van de website, kunnen leden elkaars adres,telefoonnummer, geboortedatum en leeftijd zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is WSV de Zandmerengebonden aan de daarvoor geldende wet-en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens WSV de Zandmerenvan mij verwerkt?

Door in te loggen in E captain met je Mijn E captain-account kun je je gegevens met betrekking tot uw lidmaatschapsregistratie of relatie met WSV de Zandmeren, terug vinden en bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door WSV de Zandmerenkun je terecht bij het bestuur van WSV de Zandmeren.

Wijzigingen privacy beleid

WSV de Zandmerenbehoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Mijn E Captain te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

De inhoud van www.wsvdezandmeren.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel WSV deZandmeren tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt WSV de Zandmerenexpliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies

WSV de Zandmeren is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik.WSV de Zandmeren maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Versie 1-3-2018 FH

Contact gegevens

Voorzitter : Frank Hagemans

Tel 06-54272534

voorzitter@wsvdezandmeren.nl

Secretaris : Mark Busman

Tel 06 22208114

siraterces.[antispam].@wsvdezandmeren.nl

Bank : NL 24 RABO 0153 4024 07 tnv. WSV de Zandmeren.

Jachthaven

waterkrt

wsv  De Zandmeren

Zandstraat 15 5331 PG Kerkdriel

 Havenmeester  06 50210098

Route over de weg

Volg de borden :

De Zandmeren

Bezoekers Parkeren

op het grote parkeerterrein

aan de Zandstraat.

Leden Parkeren.

Op ons afgesloten

parkeerterrein.