20230214-kop
 
DeZandmerenLogo

De onderhoudscommissie bestaat uit :

Voorzitter

Coördinatie en planning

Nico Stip

duohredno.[antispam].@wsvdezandmeren.nl


Zaterdagbegeleiding

Nico Stip, Paul Kuijpers, Henry van Gerven, Herman Elfrink, Geert van Wijngaarde


Per onderdeel zijn er de volgende aanspreekpunten :

Electra

 Arie van Staveren


Schilderwerk

Cor Coset


Steigerbouw / advies onderhoud

Maarten Stout


Havencommissaris

Wim Renes,

sirassimmocnevah.[antispam].@wsvdezandmeren.nl

Werkplicht

 

Om de kosten van lidmaatschap voor onze vereniging laag te houden, is het noodzakelijk dat we zelf onze haven en clubhuis onderhouden. Hiervoor hebben we vele handen nodig. We hebben daarom in het Huishoudelijk reglement opgenomen dat ieder verenigingslid minimaal 10 uur per kalenderjaar werkzaamheden verricht voor de vereniging. Dit betekent dat leden, die niet actief zijn in commissies, jaarlijks 2 zaterdagen komen klussen in de haven.

De werkzaterdagen zijn gezellige dagen, die het verenigingsgevoel versterken. Ze zijn daarom voor nieuwe leden bij uitstek geschikt om de vereniging beter te leren kennen.

 

Uitzondering

Kunt u absoluut niet aan onderhoudswerkzaamheden deelnemen (bijvoorbeeld door fysieke beperkingen) geef dat dan zo snel mogelijk na het ontvangen van het onderhoudsschema door aan het bestuur. Dit kan per brief of per e-mail. Stuur hiervan een kopie naar de Onderhoudscommissie.

Laat dan gelijk weten wat u wél kan betekenen in de ondersteuning van de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan de cateringclub op de werkzaterdagen. Maar ook in andere commissies,  zoals de communicatie -,  evenementen -, bar -, zeil commissie en bestuur kunnen vaak mensen gebruiken.

 

Planning

De onderhoudswerkzaamheden worden altijd op zaterdag uitgevoerd, in de periode van oktober tot en met april. Elke zaterdag worden er weer andere leden ingepland om te komen klussen. De Onderhoudscommissie maakt hiervoor jaarlijks een planning, De planning wordt per e-mail aan alle leden verstuurd en is te bekijken op de website.

Indeling onderhoudsdag

De onderhoudsdagen starten op zaterdag om 9.00 uur en worden afgesloten met een borrel om 15.30 uur. Zorg dat u minstens 15 minuten van tevoren aanwezig bent.

Registratie

Om misverstanden over aanwezigheid te voorkomen bent u zelf verantwoordelijk voor het tekenen van de presentielijst. Deze lijst is in het bezit van één van de aanwezige commissieleden en kan tijdens de koffiepauze geparafeerd worden.

Aangepaste werkzaamheden

Voor die leden die echt geen onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten - bijvoorbeeld om gezondheidsredenen - doen vervangende klussen. Zij kunnen bijvoorbeeld de catering verzorgen van de werkploegen en lichte clubhuis werkzaamheden verrichten. Ook hiervoor is een Planning.

Verhinderd?

Het is belangrijk dat iedereen op de geplande datum aanwezig is en niet (zonder overleg) een week eerder of later komt.

Als u verhinderd bent, bent u verplicht om zelf te zorgen voor vervanging. Dit kan bijvoorbeeld door een zaterdag te ruilen met een ander lid. Informeer dan wel de Onderhoudscommissie en doe dit minimaal 1 week van tevoren.

Zaterdags altijd verhinderd?

Als u nooit op zaterdag kunt komen, spreek dan zelf een alternatieve activiteit af met de havencommissaris op een ander tijdstip.

Ziekmelding

Mocht u onverhoopt op de geplande dag ziek zijn, meld dit dat dan tijdig bij de Onderhoudscommissie. In ieder geval vóór zaterdag 9.00 uur.

Neem binnen 2 weken contact op met de Onderhoudscommissie voor het plannen van een nieuwe datum of Wij vertrouwen erop dat je binnen 2 weken een nieuwe afspraak plant met de Onderhoudscommissie om je werkdag in te halen.

Sancties

De Onderhoudscommissie informeert het bestuur meteen over leden die zonder bericht niet verschijnen op de geplande data. Het bestuur kan dan besluiten tot

  1. het opleggen van een boete van €250 bij het niet voldoen van de werkplicht,
  2. het schorsen van het betreffende lid,
  3. het beëindigen van het lidmaatschap van het betreffende lid.

 

 

 

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Contact gegevens

Voorzitter : Frank Hagemans

Tel 06-54272534

voorzitter@wsvdezandmeren.nl

Secretaris : Mark Busman

Tel 06 22208114

siraterces.[antispam].@wsvdezandmeren.nl

Bank : NL 24 RABO 0153 4024 07 tnv. WSV de Zandmeren.

Jachthaven

waterkrt

wsv  De Zandmeren

Zandstraat 15 5331 PG Kerkdriel

 Havenmeester  06 50210098

Route over de weg

Volg de borden :

De Zandmeren

Bezoekers Parkeren

op het grote parkeerterrein

aan de Zandstraat.

Leden Parkeren.

Op ons afgesloten

parkeerterrein.