Onderhoud

Geplaatst op 03-11-2020  -  Categorie: Algemeen

Onderhoudscommissie

Contact:
E-mail: duohredno.[antispam].@wsvdezandmeren.nl

 op zaterdagen: Clubhuis 0418 – 633114 of

op zaterdagen: diegene die begeleiding heeft (zie planning)

Inleiding

Om de kosten van het lidmaatschap voor onze vereniging laag te houden, is het noodzakelijk dat we zelf onze haven en clubhuis onderhouden. Hiervoor hebben we vele handen nodig. We hebben daarom in het Huishoudelijk reglement opgenomen dat ieder verenigingslid minimaal 10 uur per kalenderjaar werkzaamheden verricht voor de vereniging. De werkzaterdagen zijn gezellige dagen, die het verenigingsgevoel versterken. Ze zijn daarom voor nieuwe leden bij uitstek geschikt om de vereniging beter te leren kennen.

10 uur betekent dat leden, die niet actief zijn (geweest) in commissies, jaarlijks 2 zaterdagen komen klussen in de haven. Dit jaar (2020/2021) zijn het 3 zaterdagen omdat we afgelopen jaar (2019/2020) weinig/niet gewerkt hebben op zaterdagen, waardoor de meeste leden 1 x of niet gewerkt hebben.

Daarbij hebben we op dit moment als samenleving nog steeds te maken met allerlei Corona maatregelen, dus ook in en rondom de haven. Om de werkzaamheden op de haven toch doorgang te laten vinden zijn er de nodige extra voorzorgsmaatregelen,
- oa tav de indeling van het clubhuis, (zie bijlage/plattegrond)
- de vereniging kan wel zorgen voor koffie en/of thee en evt soep of snack,
  ivm de richtlijnen kunnen wij niet voor broodjes ed zorgen, gelieve zelf brood mee te nemen
- er is een gelimiteerd aantal leden gepland per zaterdag
- aansluitende regel, max in groepjes van 4 personen samenwerken,
- mondkapjes zijn aanwezig voor momenten dat de 1,5 m afstand moeilijk is te organiseren
- en desinfectie materiaal voor je handen voor toegang van het clubhuis
- clubhuis alleen geopend voor diegene die gepland staan voor werkzaamheden
- zoveel als mogelijk ventileren (deuren open, ramen open/kantelen, plafond ventilatie aan)
- het is mogelijk om met max 9 personen op 1,5m afstand in het clubhuis te zijn, maar wij
  kunnen ons voorstellen dat je in groepjes van max 4 personen pauzeert.
  Gelieve dit samen af te spreken bij de start van de werkdag.

Uitzondering

Kunt u absoluut niet aan onderhoudswerkzaamheden deelnemen (bijvoorbeeld door fysieke beperkingen) geef dat dan zo snel mogelijk na het ontvangen van het onderhoudsschema door aan het bestuur. Dit kan per brief of per e-mail. Stuur hiervan een kopie naar de Onderhoudscommissie.

Laat dan gelijk weten wat u wél kan betekenen in de ondersteuning van de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan de cateringclub op de werkzaterdagen.

 

Planning

De onderhoudswerkzaamheden worden altijd op zaterdag uitgevoerd, in de periode van half oktober t/m half mei. Elke zaterdag worden er weer andere leden ingepland om te komen klussen. De Onderhoudscommissie maakt hiervoor jaarlijks een planning. Deze planning wordt per e-mail aan alle leden verstuurd en is tevens te bekijken op de website.

Indeling werkzaterdag

De onderhoudsdagen zijn op zaterdagen en om 9 uur,

- 08:45/09:00 koffie/thee
- 11:00/11:20 koffie/thee pauze
- 12:45/13:15 lunch, koffie/thee wordt verzorgd door de vereniging, zelf brood meenemen.
- 15:15/15:30 opruimen
- na 15.30 uur kan de dag afgesloten worden met een drankje.

Zorg dat je om 8:45 aanwezig bent. De koffie/thee staan dan klaar.

Registratie

Om misverstanden over aanwezigheid te voorkomen ben je zelf verantwoordelijk voor het tekenen van de presentielijst. Deze lijst is in het bezit van één van de aanwezige commissieleden en kan tijdens de koffiepauze geparafeerd worden.

Aangepaste werkzaamheden

Voor die leden die echt geen onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten - bijvoorbeeld om gezondheidsredenen - (als men dit op tijd laat weten) dan zijn er meestal wel vervangende klussen. Op dit moment hebben we voor verschillende leden al de catering voor de werkploegen in combinatie met lichte clubhuis werkzaamheden kunnen organiseren. Ook hiervoor is een werkplanning.

Verhinderd?

Het is belangrijk dat iedereen op de geplande datum aanwezig is en niet een week eerder of later komt. Hierdoor ontstaat er al snel een organisatorisch probleem (oa doorlooptijden) mbt sommige geplande werkzaamheden. Het is dus van groot belang om niet zomaar op eigen initiatief, zonder overleg, je werkdagen te wijzigen omdat we oa tav de corona maatregelen/-richtlijnen een gelimiteerd aantal leden per onderhoudszaterdag plannen.

Als u verhinderd bent, bent u verplicht om zelf te zorgen voor vervanging. Dit kan bijvoorbeeld door een zaterdag te ruilen met een ander lid. Informeer dan wel de Onderhoudscommissie en doe dit minimaal 1 week van tevoren.

Zaterdags altijd verhinderd?

Als u nooit op zaterdag kunt komen en hiervoor is nog geen alternatieve activiteit georganiseerd, spreek dan iets af met de havencommissaris (op dit moment John Schungel).

 

Ziekmelding

Mocht u onverhoopt op de geplande dag ziek zijn, meld dit dat dan tijdig bij de Onderhoudscommissie. In ieder geval vóór zaterdag 9.00 uur.

Contact op zaterdagen:

clubhuis 0418 – 633114 of

de zaterdagbegeleiding (zie planning)

Neem binnen 2 weken contact op met de Onderhoudscommissie voor het plannen van een nieuwe datum. Wij vertrouwen erop dat je binnen 2 weken een nieuwe afspraak plant met de Onderhoudscommissie om je werkdag in te halen.

Sancties

De Onderhoudscommissie informeert het bestuur meteen over leden die zonder bericht niet verschijnen op de geplande data. Het bestuur kan dan besluiten tot het

  1. opleggen van een boete van €250 bij het niet voldoen van de werkplicht,
  2. schorsen van het betreffende lid,
  3. beëindigen van het lidmaatschap van het betreffende lid.