winterkop2
 
DeZandmerenLogo

Behartiging watersportbelangen.

 

Als watersporters willen wij graag onze sport op een veilige en verantwoorde manier bedrijven. Wij zijn gebaat bij goede voorzieningen : betonning op het water, gunstige openingstijden van bruggen, goed bevaarbaar water, aanlegplaatsen enz.

De vaarwegen in Nederland vallen onder Rijkswaterstaat, Water- en Recratieschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provincie en Gemeentes. Zij moeten ervoor zorgen dat iedereen van het water gebruik kan maken. De wensen voor de recreatievaart zijn anders dan de beroepsvaart, toch moeten we samen kunnen varen.

Speciaal voor de recreatievaart is er het Gebruikersnetwerk van Waterrecreatie Nederland. Hierin zitten afgevaardigden van alle organisaties in de watersport. Dus ook van het Watersportverbond en het Verbond van Nederlandse Motorbootvaarders.

Watersportverbond versus Verbond Nederlandse Motorbootvaarders.

Beide organisaties kunnen op allerlei manieren ondersteuning bieden aan vereniging en beheerders van jachthavens. Ze zijn allebei aangesloten bij Waterrecreatie Nederland.

Waar zitten de verschillen :

  • Het Watersportverbond organiseert daarnaast ook de wedstrijdsport en ondersteunen ze onze topsporters : zeilers, wind – en kitesurfers en kanovaarders . Wij recreatievaarders

  • Het Verbond van Nederlandse Motorbootvaarders afgekort VNM richt zich alleen op de recreatiesport.

Als ik de oude foto’s van onze haven bekijk dan zag ik heel veel masten van zeilboten, kijk ik nu rond dan zijn de motorboten ruim in de meerderheid. Als vereniging is het belangrijk dat je bent aangesloten bij een passende overkoepelende organisatie die je belangen kan behartigen. Voor ons zijn beide organisaties passend.

Een tweede belangrijk verschil tussen deze twee organisaties zijn de kosten. We hebben allemaal op onze factuur gezien dat we voor dit jaar € 21,70 afdragen aan het Watersportverbond. De kosten liggen bij de VNM veel lager, de vereniging betaald een basisbedrag van € 125,- en per lid van 18 jaar en ouder € 1,25. Ongeveer een verschil van € 18,45.

De grote vraag is dus, moeten we nog eens goed de voor- en nadelen van het Watersportverbond en het Verbond Nederlandse Motorbootvaarders naast elkaar zetten ?

 

Plaats hieronder je reactie :

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Jacques van Dijk
18 mei 2022 13:08

Hallo Ron, Er zijn een aantal watersportverenigingen die van beiden organisaties lid zijn. Bij de organisaties kunnen uitsluitend verenigingen zich aansluiten, ze kennen dus geen individuele leden.

Ron van Lieshout
28 apr 2022 15:13

In een steeds duurde wordend Nederland, lijkt het mij belangrijk in elk geval de mogelijkheden langs elkaar te leggen niet allen qua kosten maar ook juridische ondersteuning, informatievoorziening etc.etc. Met die info kunnen onze leden tijdens de ALV dan een goed besluit nemen, of misschien is de combi wel mogelijk waardoor elk lid voor zichzelf kan bepalen bij welke overkoepelende Watersport organisatie hij/zij wil aansluiten.

Jacques van Dijk
02 apr 2022 11:34

Het Watersportverbond waar wij als vereniging al vele jaren lid van zijn bestaat uit en maakt zich sterk voor meer dat 350 aangesloten watersportverenigingen met meer dan 80000 leden met liefde voor de watersport. Het Watersportverbond is er voor alle watersporters zoals zeilers ,motorbootvaarders ,surfers , kanoërs enz. Voor al deze groepen worden de belangen behartigd ,zoals het schoon, veilig ,en toegankelijk houden van de vaarwegen. Hiervoor is een netwerk van 75 vrijwilligers actief in alle regio's van ons land. Wij ondersteunen onze verenigingsbestuurders met onze kennis via een kenniscentrum op onze website en eventueel advies op maat van het college van deskundigen ,thema bijeenkomsten /webinars etc. Ook in de toekomst zijn enthousiaste watersporters van belang voor de verenigingen, zo maken we kinderen enthousiast voor de watersport met o.a. optimist on tour. We zorgen voor goede opleidingen voor zeilers ,surfers ,kanoërs en dergelijke. De topsport wordt gefinancierd door de sponsoren terwijl de belangenbehartiging komt uit de afdracht van de verenigingen. Al die belangenbehartiging door de 75 vrijwilligers kost een lid minder dan een biertje per maand. De verschillen tussen het Verbond en het VNM. Het Verbond is er voor ons allemaal terwijl het VNM uitsluitend de belangen van motorbootvaarders behartigd. Het uitgangspunt van het VNM beleid is dat lokaal en regionaal de verenigingen zelf vrijwilligers gaan zoeken om met de vaarbeheerders te gaan overleggen. Hierin is al een kostenverschil te vinden, bij het verbond worden deze overleggen gevoerd door goed ingevoerde vrijwilligers die hun kosten bij het Verbond kunnen declareren terwijl bij het VNM ervan uitgegaan wordt dat de verenigingen zelf vrijwilligers gaan zoeken en opleiden , die de gesprekken gaan voeren en dan hun kosten bij hun vereniging declareren. Ik heb 20 jaar vrijwilligerswerk gedaan bij het Verbond, onder andere als lid van regio Delta Wateren, en regio Brabant en de commissie motorboten en ik ben er heilig van overtuigd dat wij om onze fijne hobby nog lang te kunnen beoefenen het Watersportverbond onmisbaar is als grote tegenspeler van onze steeds meer bezuinigende overheid. Jacques van Dijk.

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?

Contact gegevens

wsv  De Zandmeren

Zandstraat 15 5331 PG Kerkdriel

 Havenmeester  06 50210098

Voorzitter : Frank Hagemans

Tel 06-54272534

voorzitter@wsvdezandmeren.nl

Secretaris : Mark Busman

Tel 06 22208114

secretaris@wsvdezandmeren.nl

Jachthaven

waterkrt

Route over de weg

Volg de borden :

De Zandmeren

Bezoekers Parkeren

op het grote parkeerterrein

aan de Zandstraat.

Leden Parkeren.

Op ons afgesloten

parkeerterrein.