kop3gjuli21

De stappen van aanmelding t/m het lidmaatschap


Wij hanteren een vaste procedure van kandidaat- via aspirant- tot regulier lidmaatschap en/of donateur. Dit om te voorkomen dat booteigenaren alleen vanwege een goedkope ligplaats lid worden van onze vereniging in plaats van vanwege het verenigingsleven en de daarbij behorende rechten en plichten.

Nadat u het aanmeldingsformulier op de website hebt ingevuld en verstuurd, ontvangt u een automatisch gegenereerd bericht waarin u wordt gevraagd uw motivatie en foto’s van uw boot op te sturen naar onze secretaris. De aanmeldprocedure kan pas worden gestart als ook deze informatie binnen is.

De secretaris overlegt met de havencommissaris of er een geschikte ligplaats beschikbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt u – in overleg – op de wachtlijst geplaatst. Vervolgens wordt de aanmelding doorgezet naar de introductiecommissie.

  1. De introductiecommissie nodigt u uit voor een persoonlijk gesprek.
  2. De introductiecommissie maakt een gespreksverslag en stuurt dat met haar advies naar het bestuur.
  3. Het bestuur beslist of u wel of niet wordt toegelaten als aspirant-lid en/of donateur en informeert u daarover. In de regel volgt het bestuur hierbij het advies op van de introductiecommissie.
  4. Bij toelating ontvangt u van onze penningmeester en secretaris informatie en de ligplaats overeenkomst en de rekening voor uw lidmaatschap.
  5. De havencommissaris wijst u een ligplaats aan. Vanaf het moment dat uw boot in onze haven ligt volgt er een periode van maximaal 2 jaar, waarin u kunt laten zien dat u een actief lid bent van onze vereniging.
  6. Als u in het eerste jaar heeft laten zien dat u een actief aspirant-lid bent, dan adviseert de introductiecommissie het bestuur om u in de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV) tot regulier lid te benoemen.
  7. Indien u in het eerste jaar onvoldoende heeft laten zien dat u actief lid bent van onze vereniging, zal de introductiecommissie u uitnodigen voor een tweede gesprek. In overleg met u verlengen we dan het aspirant-lidmaatschap met nog een jaar of we beëindigen het lidmaatschap.
  8. Na dat tweede jaar volg weer een advies van de introductiecommissie aan het bestuur. U kunt dan alsnog worden voordragen tot lid.

Contact gegevens

wsv  De Zandmeren

Zandstraat 15 5331 PG Kerkdriel

 Havenmeester  06 50210098

Voorzitter : Frank Hagemans

Tel 06-54272534

voorzitter@wsvdezandmeren.nl

Secretaris : Mark Busman

Tel 06 22208114

siraterces.[antispam].@wsvdezandmeren.nl

Jachthaven

waterkrt

Route over de weg

Volg de borden :

De Zandmeren

Bezoekers Parkeren

op het grote parkeerterrein

aan de Zandstraat.

Leden Parkeren.

Op ons afgesloten

parkeerterrein.